Diensten

Huishoudelijke verzorging

Ilyada ondersteunt u graag bij het dagelijks organiseren van uw huishouden. Wij verrichten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) licht tot zwaar huishoudelijk werk, bijvoorbeeld: dweilen, opruimen, schoonmaken, afwassen, strijken en stofzuigen, etc.

Persoonlijke verzorging

Hierbij willen wij u graag in het kader van Wet langdurige zorg (Wlz) ondersteunen in de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Wij richten ons op het in orde brengen en beschermen van uw zelfstandigheid. De geleverde zorg kan variëren van een aantal keer per week tot meerdere keren per dag. Hier kunt u denken aan hulp bij dagelijkse handelingen, zoals: opstaan, naar bed gaan, wassen, douchen, aankleden, naar het toilet gaan, steunkousen uit- en aantrekken en het innemen van medicijnen, etc.

Verpleging

Ilyada heeft uw gezondheid hoog in het vaandel staan. Wij zijn gericht op het herstellen van uw gezondheid. Dit doen wij graag bij u thuis, in uw vertrouwde omgeving zodat uw gezondheid sneller herstelt. Daarom hebben wij vakbekwame en gekwalificeerde verpleegkundige in dienst die de zorg bij u thuis kunnen leveren. Hierbij valt te denken aan wondverzorging, het toedienen van medicatie, katheter en stoma verzorging. Deze diensten worden geleverd in het kader van Wlz.

Begeleiding individueel

In het kader van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) bieden wij sociale en praktische hulp. Ilyada heeft vakbekwame begeleiders in dienst die ambulante begeleiding kunnen bieden in het organiseren en regelen van uw praktische zaken in het dagelijkse leven, zoals hulp bij schuldenproblematiek, contact met maatschappelijke instanties, sociaal- en persoonlijke functioneren en financiën. Tevens bieden wij hulp bij uw dagindeling en het verbeteren van uw netwerk. Deze dienst wordt in verschillende talen aangeboden, namelijk in het Nederlands, Engels, Klassiek Arabisch, Berbers, Turks, Koerdisch, en Farsi.

Begeleiding groep

Tevens bieden wij in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)/Wet Langdurige Zorg (Wlz) zinvolle dagbesteding, waarbij verschillende dagactiviteiten worden georganiseerd. Deze activiteiten zijn er vooral om ervoor te zorgen dat de cliënten in groepsverband kunnen netwerken, participeren en de mogelijkheid krijgen assertiever te leren handelen.

Opvoedingsondersteuning en begeleiding van jeugd

Ilyada gelooft in de noodzaak van een sterke basis voor de jeugd. Ilyada biedt hulp aan ouders en/of verzorgers die gericht op de opvoeding.  Dit is bedoeld voor gezinnen met kinderen/jongeren tussen de 0 en 18 jaar, waarbij sprake is van problematiek met uiteenlopende hulpvragen op het gebied van opvoeden en ontwikkeling. De behandeling is bedoeld voor het aanleren van vaardigheden en gedragsveranderingen.

Diensten

Scroll naar boven