Missie en Visie

Missie

Onze missie is op een effectieve, efficiënte en slagvaardige manier verlenen van zorg waarbij de wensen, behoeften en beleving van de hulpbehoevenden centraal staan.

Visie

De visie van Ilyada Zorgbureau is dat ieder mens recht heeft op het voelen en ervaren van een waardig bestaan, waarin men zoveel mogelijk onafhankelijk keuzes kan blijven maken en zelf regie heeft over zijn/haar eigen leven. Mensen met een hulpvraag staan bij ons centraal. Ilyada ondersteunt de cliënten in het vergroten en verbeteren van hun zelfredzaamheid. Het vergroten van de zelfredzaamheid en netwerk van de cliënten heeft uiteindelijk een positieve uitwerking op de maatschappij.
Hierbij zijn de volgende punten van belang:

Deskundigheid van personeel

Ons team bestaat uit medewerkers van verschillende disciplines en etniciteiten/achtergronden, zodat wij ons adequaat mogelijk in kunnen leven bij de belevingswereld van onze cliënten. Tevens bieden wij onze medewerkers de mogelijkheid om cursussen en workshops te volgen om hun vakbekwaamheid te vergroten en op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen binnen de zorgsector.

Klantvriendelijkheid

Hierbij is empathisch vermogen van uitermate belang. Wij bieden zorg op maat door ons zo goed mogelijk in te leven in de levenswijze van onze cliënten.

Open en diverse bedrijfscultuur

Ilyada is een organisatie dat gelooft in vrijheid van mening, waarin medewerkers en cliënten hun mening ten alle tijden kunnen ventileren. Bovendien geloven wij in de kracht van diversiteit. Diversiteit verschaft de organisatie nieuwe impulsen en ideeën, wat de continuïteit van de zorg zal waarborgen en verbeteren. De medewerkers van Ilyada beheersen tenminste drie talen en komen van diverse etnische achtergronden.

Onze drie kernwaarden

Toegankelijkheid en wederzijds respect

Ten alle tijden op een laagdrempelige manier toegankelijk zijn en respect tonen ongeacht de geloofsovertuiging, seksuele geaardheid en/of etniciteit van de cliënt.

Vertrouwen, betrokkenheid, empathie en aandacht

Empathie tonen bij de beleving van de problematiek van de cliënten en aandacht voor het individu. Dit betekent assertief handelen, meedenken en het creëren van wederzijdse input, waarbij rekening wordt gehouden met de belevingswereld van de cliënt.

Innovatief en omgevingsbewust handelen

Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden om de cliënt zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in zijn of haar doelen. Daarnaast dient men omgevingsbewust te handelen en inzicht te hebben in de regionale en nationale ontwikkelingen betreft veranderingen binnen de zorgsector en wet en -regelgeving.

Over Pinar Boral

Pinar Boral IlyadaPinar Boral is de bestuurder van Ilyada Zorgbureau.

Na een aantal jaren bij verschillende zorginstellingen actief te zijn geweest , heeft zij als hulpverlener ervaren dat er een kloof is ontstaan tussen het zorgbestuur en de werkvloer. Dit uit zich in ontevreden hulpverleners die niet de juiste hulp kunnen bieden die mensen met een hulpvraag nodig hebben.

In het jaar 2008 heeft zij besloten om als hulpverlener hier verandering in te brengen door met passie een eigen zorginstelling te starten.

Haar visie is, ondanks alle administratieve lasten, de mensen met een hulpvraag centraal te stellen. De cliënten en hulpverleners kunnen ten alle tijden bij haar terecht.

Pinar Boral is een hulpverlener maar zeker ook een ondernemer “in hart en nieren “. Zij is in 2015 dan ook genomineerd voor de award Etnische Zakenvrouw Nederland.

Scroll naar boven