Ilyada is een thuiszorgorganisatie die ambulante zorg op maat bied aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Wij leveren zorg binnen de provincie Zuid-Holland.

Over Ilyada

Ilyada Zorgbureau is een ambitieuze en groeiende organisatie die een uitgebreid pakket aan zorg en begeleiding biedt in de vorm van thuiszorg onder andere individueel- en groepsbegeleiding. 

Daarnaast bieden wij verpleging, persoonlijke verzorging, opvoedingsondersteuning en/of huishoudelijke verzorging. Tevens kunt u bij ons terecht met een persoonsgebonden budget. Wij zijn te allen tijde bereidt u te helpen met de aanvraagformulieren.

Bovendien zijn wij volgens het WTZA toegelaten en zijn wij in het bezit van de kwaliteitskeurmerk HKZ. Wij bieden diensten conform de Wet Langdurig Zorg, Wet Maatschappelijk Ondersteuning en Jeugdwet. Voor hulp en ondersteuning kunnen zowel kort- als langdurige zorgbehoeftigen bij ons terecht.

Diensten Ilyada

Huishoudelijke verzorging

Ilyada ondersteunt u graag bij de dagelijkse organisatie van uw huishouden.

Persoonlijke verzorging

Ilyada ondersteunt in de algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Verpleging

Wij zijn gericht op het herstellen van uw gezondheid.

Begeleiding individueel

Wij bieden sociale en praktische hulp in het kader van Wmo, Wlz en Jeugdwet

Begeleiding groep

Wij bieden in groepsverband zinvolle dagbesteding in het kader van Wmo en Wlz.

Opvoedingsondersteuning en behandeling van jeugd

Ilyada biedt hulp aan ouders en/of verzorgers die gericht is op de opvoeding.

Kernwaarden

Toegankelijkheid en wederzijds respect

Wij zijn op een laagdrempelige manier toegankelijk en tonen respect voor de patiënt, zijn of haar geloof, overtuiging, ras, seksuele geaardheid en etniciteit.

UntitledCreated with Sketch.

Empathie en barmhartigheid

Wij tonen empathie bij de belevingswereld van de patiënt, hebben aandacht voor het individu, handelen assertief, denken mee en creëren wederzijdse input.

Untitled 3Created with Sketch.

Innovatief en omgevingsbewust

Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in zijn of haar doelen.

Ilyada werkt samen met

Scroll naar boven